Clients > Social > Tentoo

Eerst De Klas

Soms vertelt een korte animatie meer dan honderd illustraties. Eerst De Klas was op zoek naar een manier om scholen enthousiast te maken voor hun gezamenlijke programma. Onder leiding van Jasper Scholten werd er gekozen voor het combineren van film en animatie om ervaringen (de interviews) af te wisselen met feiten (de animaties). Inmiddels zijn drie films geproduceerd waar screenturner de animaties onder handen nam.