Clients > Social > G500

Tweede Kamer der Staten Generaal

De Tweede Kamer onderzocht hoe ze het Nieuwe Werken kon gebruiken in de praktijk. Samen met de personeelsleden van de Kamer hebben we een presentatie gemaakt waarbij ze zelf hebben geacteerd en beeldmateriaal hebben opgenomen. Met een korte film waarin meerdere scenario's werden uitbebeeld, kreeg het management beter inzicht in de voordelen en valkuilen van het Nieuwe Werken.